Květen 2014


Petice za svobodnou volbu v očkování

8. května 2014 v 11:15 Co nás zajímá o porodech, dětech,zdraví, světě...
Očkování je dnes věc velmi diskutovaná. Sama jsem s prvníma 2 dětma o tomto tématu nevěděla nic, u 3. dítka jsme s mužem četli knihu , kde americký léčitel varuje před očkováním a říká, že očkování je zhoubou lidstva.... Argumentů ovšem nebylo mnoho, informovala jsem se u naší lékařky a nechala se přesvědčit doktorkou, že je to to nejlepší, co můžu pro děti udělat ...tak jsme v té nejlepší víře Jeníka očkovat nechali.... Jeník dnes je "jiný"... začala jsem se očkováním více zabývat, četla a sledovala vše, co se od tohoto tématu ke mně dostalo....dnes už bych děti očkovat nedala na nic a také tak neučiním.
Pro všechny, kteří jste se rozhodli stejně sdílím:

PETICE

za svobodnou volbu v očkování

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby každý občan této země mohl učinit svobodné rozhodnutí o očkování svém a svých dětí. V tomto smyslu žádáme o změnu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dosud povinné očkování by nadále mělo být bezplatné a dostupné všem, avšak dobrovolné.
Neboť :
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001, praví: "Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas."
V České republice se vynucováním povinného očkování tato mezinárodní Úmluva soustavně porušuje.
V téměř celé západní Evropě je očkování pouze doporučené, nikoliv povinné. Od povinného očkování se tam ustoupilo na základě rostoucího množství odborných lékařských studií, dokumentujících vážné negativní účinky očkování.


Pro Jindřichohradecké je možnost podpisu V Bilinkách na dolním náměstí vedle Dvou lvů