Listopad 2013

Nebezpečí geneticky upravených semen

3. listopadu 2013 v 12:29 Co nás zajímá o porodech, dětech,zdraví, světě...
Pár slov o tom, jak se dostaly chemikálie do potravinářského průmyslu
.... před lety - za války se vědci zabývali výrobo chemických zbraní, investovalo se do toho mnoho, mnoho peněz ... ku radosti nás všech války skončily.... z toho ovšem nemají radost ti, kteří poskytli prostředky na vývoj chemických zbraní, začali se tedy zaobírat myšlenkou dalšího využití těchto chem. zbraní, a tak vznikla hnojiva a pesticidy.....
Vývoj jde stále dopředu, je objeveno DNA a genetické inženýrství, vědci mí zasáhnout do DNA a upravovat rostliny, jsou vyvnuty plodiny odolné vůči Roundupu-geneticky upravené rostliny mají označení GMO..... Roundup a geneticky upravené rostliny patří Monsantu....
V současné době světem hýbe návrh na "sjednocení semen" zákaz používání vlastních neupravených semínek, podle tohoto návrhu bychom měli do budoucna jíst pouze gma potraviny bez možnosti volby !!!

Pokud o GMO potravinách chcete vědět více, doporučuji shlédnout tento pořad.


"Tento film odha­ľuje riziká gene­ticky modi­fi­ko­va­nej potravy a pre­zen­tuje vod­cov z radov ved­cov, leká­rov, pro­fe­so­rov, zástup­cov a akti­vis­tov. Uvi­díte korup­ciu okolo gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) a pod­vody páchané voči svetu".
http://www.facebook.com/PRECsGMO
http://www.sietdobra.sk/cesta-buducno...
http://www.facebook.com/SlovenskoBezGmo
http://www.vsetkoogmo.sk